Макс. обработваем диаметър над тялото
Разстояние между центрите